Funds Overview Widget

Obrázek na pozadí

Kompletná ponuka pre inštitucionálnych klientov

Inštitucionálni klienti, akými sú banky, poisťovne, dôchodkové spoločnosti, firmy, družstvá, cirkvi, municipality a nadácie, môžu vyberať z rozšírenej ponuky produktov. Pokiaľ máte záujem o služby asset managementu na mieru, kontaktujte nás.