Strúhanka

Diskutujúci ľudia
Sme popredným správcom aktív, ktorý pôsobí v Českej republike už od roku 1997 a na Slovensku od roku 2006. Ponúkame širokú škálu podielových fondov v českej korune i cudzích menách vo všetkých regiónoch, sektoroch a triedach aktív. Spravujeme aj aktíva poisťovne a penzijnej spoločnosti NN v Českej republike, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku.

$ 2800+ mld.

Spravovaných aktív

55 lokácíí

po celom svete

Viac ako 40 000

zamestnancov
Údaje k 31. decembru 2021

Spoločnosť NN Investment Partners je súčasťou Goldman Sachs

Spoločnosť NN IP uzavrela 11. apríla 2022 úspešnú kapitolu svojho dlhoročného pôsobenia v skupine NN Group. K tomuto dátumu sa novým vlastníkom NN IP stala skupina Goldman Sachs Group a začala sa fúzia s Goldman Sachs Asset Management. Vďaka spojeniu s Goldman Sachs Asset Management teraz môžeme klientom ponúkať komplexnú sadu produktov na správu aktív a lepší prístup k špičkovým talentom v odbore. Naďalej sa zameriavame na udržateľné investovanie a udržateľné technológie. Našou spoločnou ambíciou je, aby udržateľnosť bola ťažiskom nášho fungovania. Veríme, že prepojenie našich organizácií povedie k vzájomnému posilneniu odborných znalostí.

Goldman Sachs Asset Management sa zameriava na tradičné aj alternatívne investície, dlhodobú výkonnosť a partnerský prístup ku klientom po celom svete. V rámci Goldman Sachs (NYSE: GS) poskytujeme investičné a poradenské služby popredným svetovým inštitúciám, finančným poradcom aj jednotlivcom. Ťažíme pri tom z vlastnej, hlboko prepojenej globálnej siete a expertných poznatkov zo všetkých regiónov a trhov. K 31. decembru 2021 celosvetovo spravujeme aktíva v hodnote viac ako 2 bilióny dolárov. S našimi klientmi budujeme dlhodobé vzťahy, ktoré sú založené na partnerstve, udržateľných výsledkoch a výkonnosti.

Náš obchodný tím

Avatar karty

Jan Brhel

Sales Manager
Avatar karty

Martin Soukup

Sales Manager