Strúhanka

Sme producentom stoviek tried podielových fondov, ktoré presne odrážajú investičné potreby našich klientov.

Pri distribúcii našich fondov spolupracujeme so širokou sieťou distribučných kanálov, ktorú tvoria banky, investičné spoločnosti, nezávislí brokeri, finanční poradcovia a investiční sprostredkovatelia.

Conseq Investment Management, a.s.

www.conseq.sk

European Investment Centre, O.C.P., a.s.

 www.eic.eu

J&T BANKA, a.s.

www.jtbanka.sk

mBank S.A., pobočka zahraničnej banky

www.mbank.sk

Slovenská sporiteľňa, a.s.

www.slsp.sk

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

www.unicreditbank.sk

VÚB, a.s.

 www.vub.sk

Náš obchodný tím

Avatar karty

Jan Brhel

Sales Manager
Avatar karty

Martin Soukup

Sales Manager