Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

4. diel investičného seriálu o Číne: Investičné príležitosti na akciovom i dlhopisovom trhu

14.12.2022

Čínsky vývoj je poháňaný predovšetkým verejnými a poloverejnými investíciami. Nemalo by preto byť prekvapením, že sa jeho kapitálové trhy vyvíjajú pomalšie. Akciové a dlhopisové financovanie bolo v 80. a 90. rokoch 20. storočia zanedbateľné, ale s otváraním čínskych finančných trhov vonkajšiemu svetu sa rozširujú aj príležitosti pre zahraničných investorov

Prečo investovať v Číne

Dlhopisový trh pevninskej Číny má oproti vyspelým trhom vyššiu úroveň výnosov, nižšiu infláciu a nižšie riziká vyplývajúce z menovej politiky. To platí aj pre akcie. Vyhliadky rastu v Číne sú lepšie než na rozvinutých trhoch a bezpečnejšie než na väčšine ostatných rozvíjajúcich sa trhov. Úrady sa tiež zaviazali uskutočniť reformy kapitálového trhu.

 

Čínsky dlhopisový trh

Dlhopisový trh pevninskej Číny je po trhu v USA druhý najväčší na svete. V uplynulom desaťročí sa zväčšil viac než päťkrát. Čínske desaťročné sadzby dosahovali v posledných dvoch rokoch priemerne o 160 bázických bodov viac než desaťročné sadzby v USA.

Dostupnosť pre zahraničných investorov sa v posledných rokoch výrazne zlepšila vďaka zavedeniu programov China Interbank Bond Market Direct (2016) a Bond Connect (2017), ktoré umožňujú cudzincom obchodovať s čínskymi dlhopismi. V roku 2020 sa počet zahraničných investorov schválených pre Bond Connect zvýšil o 47 % a priemerný denný obrat vzrástol o 85 %.

Zlepšená dostupnosť dlhopisov pevninskej Číny viedla k ich zahrnutiu do niekoľkých globálnych indexov. Prvý bol Bloomberg, kde teraz čínske dlhopisy tvoria viac než 7 %. V roku 2020 zahrnul čínske vládne dlhopisy do svojich indexov JP Morgan a FTSE Russell ich začne zaraďovať do Global Bond Index v októbri tohto roka.

 

Príťažlivosť čínskeho akciového trhu

Aj akciový trh pevninskej Číny sa stáva dostupnejším pre zahraničných investorov. Odstránenie kvót pre inštitucionálnych investorov, nové príležitosti investovať do miestne kótovaných čínskych akcií prostredníctvom hongkonského trhu a zrušenie obmedzeného prístupu na čínske trhy s derivátmi zvýšili zahraničný záujem o čínsky akciový trh. Začlenenie akcií kótovaných v Šanghaji a Šen-čene do globálnych akciových indexov reflektuje nové príležitosti investovať do čínskych akcií.

Prečo investovať do čínskych akcií? Okrem ich rastúcej váhy v indexoch treba vyzdvihnúť tieto dôvody:

1. Priaznivé čínske makro prostredie s vysokým a relatívne stabilným ekonomickým rastom

Tempo rastu čínskej ekonomiky by sa malo v nadchádzajúcom desaťročí udržať nad 4 %. Nominálny ročný rast zisku na akciu (EPS) od roku 2005 dosahuje 15 %. V budúcich rokoch by mal byť dosiahnuteľný podobný rast ziskov.

2. Expozícia voči kľúčovým témam rastu, ako sú technologické inovácie, digitálna infraštruktúra, urbanizácia a energie z obnoviteľných zdrojov

3. Diverzifikačné výhody pri stavbe portfólia

Za posledných päť rokov vykazovali čínske akcie len 46 % koreláciu s globálnymi akciami. Čínsky trh totiž zatiaľ ťahajú miestni retailoví investori, čo je však tiež príčinou jeho vyššej kolísavosti.

 

Chcete investovať do čínskych akcií?

Využite atraktívne investičné príležitosti s fondom NN (L) Greater China Equity.

Čínsky trh vykazuje nízku koreláciu s globálnymi trhmi. Čínski retailoví investori držia totiž 48 % celkovej trhovej kapitalizácie a vytvárajú 77 % celkového objemu obchodovaní. Sentiment čínskych investorov je dosť nestály a môže spôsobovať krátkodobo vyššiu kolísavosť trhov. Ideálnou stratégiou sú preto pravidelné investície, ktoré zaistia efektívnu elimináciu rizík spojených so zlým načasovaním.

Fond sa hodí pre dynamickejších investorov, ktorí sú ochotní tolerovať vyššiu mieru kolísavosti a sledovať výnosy na dlhšom horizonte. Pri dodržaní dlhodobého investičného horizontu im bude odmenou vyšší výnos. Odporúčaný investičný horizont je 7 rokov.

4. diel_Príležitosti na čínskom akciovom a dlhopisovom trhu .pdf

Example Link Fondy, Komentáre z trhu

Neprehliadnite

Aerial shot looking down on a braided river at the edge of a black sand beach

Investovanie v aktuálnom prostredí zvýšených rizík

12.05.2023
Rok 2022 ukázal, že v súčasnom trhovom prostredí nepredstavuje základná diverzifikácia medzi akciami a dlhopismi dostatočnú ochranu.
Example Link Prečítať chevron_right
Person working in a cranberry bog

Trhy v kritickom bode

02.05.2023
Riziko recesie zostáva značné, ale zrejme v USA ani v eurozóne nenastane.
Example Link Prečítať chevron_right
Aerial view of quarry

Trh práce a inflácia v USA

06.04.2023
Na celoštátnej úrovni je v USA nebývalý nedostatok pracovných síl.
Example Link Prečítať chevron_right
Aerial view of two whales in the ocean

Napísali o nás: Udržateľné investovanie je pre nás veľká téma

03.04.2023
Aj potom, čo sa NN IP stalo súčasťou Goldman Sachs Asset Management
Example Link Prečítať chevron_right