Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

4. diel investičného seriálu o Číne: Investičné príležitosti na akciovom i dlhopisovom trhu

14.12.2022

Čínsky vývoj je poháňaný predovšetkým verejnými a poloverejnými investíciami. Nemalo by preto byť prekvapením, že sa jeho kapitálové trhy vyvíjajú pomalšie. Akciové a dlhopisové financovanie bolo v 80. a 90. rokoch 20. storočia zanedbateľné, ale s otváraním čínskych finančných trhov vonkajšiemu svetu sa rozširujú aj príležitosti pre zahraničných investorov

Prečo investovať v Číne

Dlhopisový trh pevninskej Číny má oproti vyspelým trhom vyššiu úroveň výnosov, nižšiu infláciu a nižšie riziká vyplývajúce z menovej politiky. To platí aj pre akcie. Vyhliadky rastu v Číne sú lepšie než na rozvinutých trhoch a bezpečnejšie než na väčšine ostatných rozvíjajúcich sa trhov. Úrady sa tiež zaviazali uskutočniť reformy kapitálového trhu.

 

Čínsky dlhopisový trh

Dlhopisový trh pevninskej Číny je po trhu v USA druhý najväčší na svete. V uplynulom desaťročí sa zväčšil viac než päťkrát. Čínske desaťročné sadzby dosahovali v posledných dvoch rokoch priemerne o 160 bázických bodov viac než desaťročné sadzby v USA.

Dostupnosť pre zahraničných investorov sa v posledných rokoch výrazne zlepšila vďaka zavedeniu programov China Interbank Bond Market Direct (2016) a Bond Connect (2017), ktoré umožňujú cudzincom obchodovať s čínskymi dlhopismi. V roku 2020 sa počet zahraničných investorov schválených pre Bond Connect zvýšil o 47 % a priemerný denný obrat vzrástol o 85 %.

Zlepšená dostupnosť dlhopisov pevninskej Číny viedla k ich zahrnutiu do niekoľkých globálnych indexov. Prvý bol Bloomberg, kde teraz čínske dlhopisy tvoria viac než 7 %. V roku 2020 zahrnul čínske vládne dlhopisy do svojich indexov JP Morgan a FTSE Russell ich začne zaraďovať do Global Bond Index v októbri tohto roka.

 

Príťažlivosť čínskeho akciového trhu

Aj akciový trh pevninskej Číny sa stáva dostupnejším pre zahraničných investorov. Odstránenie kvót pre inštitucionálnych investorov, nové príležitosti investovať do miestne kótovaných čínskych akcií prostredníctvom hongkonského trhu a zrušenie obmedzeného prístupu na čínske trhy s derivátmi zvýšili zahraničný záujem o čínsky akciový trh. Začlenenie akcií kótovaných v Šanghaji a Šen-čene do globálnych akciových indexov reflektuje nové príležitosti investovať do čínskych akcií.

Prečo investovať do čínskych akcií? Okrem ich rastúcej váhy v indexoch treba vyzdvihnúť tieto dôvody:

1. Priaznivé čínske makro prostredie s vysokým a relatívne stabilným ekonomickým rastom

Tempo rastu čínskej ekonomiky by sa malo v nadchádzajúcom desaťročí udržať nad 4 %. Nominálny ročný rast zisku na akciu (EPS) od roku 2005 dosahuje 15 %. V budúcich rokoch by mal byť dosiahnuteľný podobný rast ziskov.

2. Expozícia voči kľúčovým témam rastu, ako sú technologické inovácie, digitálna infraštruktúra, urbanizácia a energie z obnoviteľných zdrojov

3. Diverzifikačné výhody pri stavbe portfólia

Za posledných päť rokov vykazovali čínske akcie len 46 % koreláciu s globálnymi akciami. Čínsky trh totiž zatiaľ ťahajú miestni retailoví investori, čo je však tiež príčinou jeho vyššej kolísavosti.

 

Chcete investovať do čínskych akcií?

Využite atraktívne investičné príležitosti s fondom NN (L) Greater China Equity.

Čínsky trh vykazuje nízku koreláciu s globálnymi trhmi. Čínski retailoví investori držia totiž 48 % celkovej trhovej kapitalizácie a vytvárajú 77 % celkového objemu obchodovaní. Sentiment čínskych investorov je dosť nestály a môže spôsobovať krátkodobo vyššiu kolísavosť trhov. Ideálnou stratégiou sú preto pravidelné investície, ktoré zaistia efektívnu elimináciu rizík spojených so zlým načasovaním.

Fond sa hodí pre dynamickejších investorov, ktorí sú ochotní tolerovať vyššiu mieru kolísavosti a sledovať výnosy na dlhšom horizonte. Pri dodržaní dlhodobého investičného horizontu im bude odmenou vyšší výnos. Odporúčaný investičný horizont je 7 rokov.

4. diel_Príležitosti na čínskom akciovom a dlhopisovom trhu .pdf

Example Link Fondy, Komentáre z trhu

Právne upozornenie

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Ako sa správať pri poklesoch trhov

13.05.2024
Nervozita na trhoch a výkyvy fondov vždy preveria, nakoľko investori mysleli svoje rozhodnutia vážne.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Ako minimalizovať riziko investície

07.05.2024
Investičné riziko je pre poučeného investora prirodzená a všadeprítomná vec, s ktorou možno pracovať, dá sa riadiť, ba dokonca využiť vo vlastný prospech.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – máj 2024

07.05.2024
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 
Example Link Prečítať chevron_right