Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Ako sa správať pri poklesoch trhov

13.05.2024

Nervozita na trhoch a výkyvy fondov vždy preveria, nakoľko investori mysleli svoje rozhodnutia vážne. Tí, ktorí sa držia svojho investičného horizontu, sa na konci spravidla radujú zo zhodnotenia svojho majetku. Naopak tí, ktorí podľahnú pochybám, svoj predčasný odkup spätne často ľutujú. Áno, trh môže klesať a môže rásť. Dodržte však svoj pôvodný investičný horizont, teda nevyberajte predčasne. Štatistika totiž potvrdzuje, že je to to najlepšie, čo môžete urobiť.
 


•    Pri dynamických investíciách je odporúčaný investičný horizont minimálne 7 rokov, pri vyvážených 5 rokov a pri konzervatívnych 3 roky. 
•    Čím vyšší má investícia očakávaný výnos, tým vyššie nesie riziko možnej straty a naopak.
•    Je takmer isté, že v dlhom investičnom horizonte zažijete niekoľko poklesov trhov. Poklesy sú niečo, čo je na trhu štandardné. 
•    Ak investujete pravidelne, mali by ste tieto situácie vnímať skôr ako príležitosť než ako obavu. Kupujete totiž oproti predchádzajúcim cenám lacnejšie. 
•    Treba si tiež uvedomiť, že dôležitá je hodnota portfólia až na konci investičného obdobia, nie v jeho priebehu. 

Pokiaľ si chcete zopakovať základné investičné pricipy, stiahnite si náš investičný ebook.

Example Link Investičná univerzita

Právne upozornenie

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Ako sa správať pri poklesoch trhov

13.05.2024
Nervozita na trhoch a výkyvy fondov vždy preveria, nakoľko investori mysleli svoje rozhodnutia vážne.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Ako minimalizovať riziko investície

07.05.2024
Investičné riziko je pre poučeného investora prirodzená a všadeprítomná vec, s ktorou možno pracovať, dá sa riadiť, ba dokonca využiť vo vlastný prospech.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – máj 2024

07.05.2024
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 
Example Link Prečítať chevron_right