Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Druhy akciových fondov

Fondy môžeme ďalej deliť podľa zamerania na určitú ekonomickú oblasť, regióny, či druhy firiem. Napríklad fondy „large caps“ sa zameriavajú na veľké korporácie, zatiaľ čo „small caps“ investujú do malých firiem, ktoré však majú veľký rastový potenciál. 
 

Sektorové fondy

Fondy investujúce prevažne do konkrétneho odvetvia ekonomiky. Naša spoločnosť pokrýva svojimi fondmi celý rad odvetví, napr. bankovníctvo a poisťovníctvo, komoditný sektor, nehnuteľnostný sektor, energetiku, starostlivosť o zdravie, potraviny a nápoje.

 

Regionálne fondy

Fondy, ktoré sa špecializujú na jednotlivé regióny alebo skupiny regiónov. Najobvyklejšie investičné regióny sú Európa, USA, Japonsko, stredná a východná Európa, Latinská Amerika, rozvíjajúce sa trhy, BRICS (Brazília, Rusko, Indie, Čína, Južná Afrika).

 

Rastové fondy

Sústredia sa na rýchlo rastúce firmy, ktoré obvykle reinvestujú svoje zisky späť do svojho rastúceho podnikania. Tieto spoločnosti majú obvykle vysoký ukazovateľ P/E (t. j. pomer ceny a zisku na akciu) – nachádzajú sa v rastovej fáze a investori veria vo vysoké budúce zisky.

 

Výnosové fondy 

Zameriavajú sa na akcie etablovaných spoločností, ktoré obvykle vyplácajú pravidelné dividendy.

 

Pokiaľ si chcete zopakovať základné investičné pricipy, stiahnite si náš investičný ebook.

Example Link Investičná univerzita

Právne upozornenie

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Ako sa správať pri poklesoch trhov

13.05.2024
Nervozita na trhoch a výkyvy fondov vždy preveria, nakoľko investori mysleli svoje rozhodnutia vážne.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Ako minimalizovať riziko investície

07.05.2024
Investičné riziko je pre poučeného investora prirodzená a všadeprítomná vec, s ktorou možno pracovať, dá sa riadiť, ba dokonca využiť vo vlastný prospech.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – máj 2024

07.05.2024
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 
Example Link Prečítať chevron_right