Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Napísali o nás: Portrét fondu NN (L) Global Sustainable Equity

28.03.2022

Globálny akciový fond investujúci výhradne do spoločností, ktoré sledujú politiku udržateľného rozvoja. V SR je dostupný v eurovej aj do koruny zaistenej triede. Na trojročnej perióde poráža konkurenciu.

NN (L) Global Sustainable Equity je globálny akciový fond, ktorý sa zameriava výhradne na spoločnosti, sledujúce politiku udržateľného rozvoja. Fond teda investuje v súlade s ESG kritériami a pri výbere spoločností výrazne zohľadňuje faktory z oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti (napr. ľudské práva, zákaz diskriminácie, otázka detskej práce) a oblasti riadenia korporácií. Aktuálne zároveň platí, že fond priamo vylučuje napríklad investície do spoločností zapojených do predaja (resp. výroby atď.) kontroverzných zbraní, výroby tabakových produktov alebo aj ťažby uhlia. Fond tiež uplatňuje striktnejšie obmedzenia pre investície do spoločností, ktoré sa podieľajú na činnostiach súvisiacich s hazardnými hrami, zábavou pre dospelých, kožušinami a špeciálnou kožou, vrtnými operáciami v arktických oblastiach a bridlicovou ropou a plynom. Inak povedané, na udržateľnosť, resp. zodpovednosť je kladený skutočne veľký dôraz. To však neznamená, že by fond pri výbere nezohľadňoval „klasické“ finančné ukazovatele, fundamentálnu analýzu a podobne. Fundamentálna analýza je tiež neoddeliteľnou súčasťou investičného procesu a je kombinovaná práve s ESG kritériami. V Slovenskej republike je fond dostupný v niekoľkých triedach, a to vrátane eurovej, tak aj do koruny zaistenej.

 

Dobrá diverzifikácia

Graf 1 ukazuje zloženie portfólia fondu z konca januára z pohľadu sektorov. Ako je vidieť, fond je v tomto ohľade dobre diverzifikovaný a žiadny sektor nemá vyložene dominantné postavenie. V prípade regionálneho zloženia asi nebude prekvapením, že najvyššia váha, cca 62 %, pripadá na USA, nasleduje s 32 % Európa a s necelými 3 % Japonsko.

 

Lepšie ako konkurencia

Grafy 2 a 3 porovnávajú do koruny prepočítanú výkonnosť eurovej triedy fondu s ďalšími v ČR dostupnými fondmi, ktoré tiež investujú globálne a kladú nejakým spôsobom dôraz na udržateľnosť. Korunovú výkonnosť eurovej triedy fondu uvádzame preto, že konkurencia napospol nemá do koruny zaistené fondy a preto aj v ich prípade berieme do koruny prepočítanú výkonnosť eurových tried tak, aby malo porovnanie zmysel. Ako je vidieť, portrétovaný fond si vedie v tomto porovnaní veľmi dobre a konkurenciu na trojročnej perióde poráža. Opäť ale podotknime, že jednotlivé fondy nemusia mať vyložene totožnú stratégiu. Celkovo platí, že NN (L) Global Sustainable Equity môže vďaka výborným výsledkom poslúžiť aj ako základná časť akciovej zložky portfólia najmä tým investorom, ktorí kladú dôraz na udržateľné investovanie, ESG kritériá a zároveň preferujú aktívnu správu. Výhodou je aj dostupnosť do koruny zaistenej triedy.

Prevzaté z časopisu Fond Shop 06/2022, str. 20. Celý článok nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie.

FS0622_2020_Miniportret_NN (L) Global Sustainable Equity.pdf

Neprehliadnite

Aerial shot looking down on a braided river at the edge of a black sand beach

Investovanie v aktuálnom prostredí zvýšených rizík

12.05.2023
Rok 2022 ukázal, že v súčasnom trhovom prostredí nepredstavuje základná diverzifikácia medzi akciami a dlhopismi dostatočnú ochranu.
Example Link Prečítať chevron_right
Person working in a cranberry bog

Trhy v kritickom bode

02.05.2023
Riziko recesie zostáva značné, ale zrejme v USA ani v eurozóne nenastane.
Example Link Prečítať chevron_right
Aerial view of quarry

Trh práce a inflácia v USA

06.04.2023
Na celoštátnej úrovni je v USA nebývalý nedostatok pracovných síl.
Example Link Prečítať chevron_right
Aerial view of two whales in the ocean

Napísali o nás: Udržateľné investovanie je pre nás veľká téma

03.04.2023
Aj potom, čo sa NN IP stalo súčasťou Goldman Sachs Asset Management
Example Link Prečítať chevron_right