Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Napísali o nás: Portrét fondu NN (L) Health Care

10.09.2020

Globálny aktívne riadený akciový fond zameraný na celý sektor zdravotníctva. V posledných troch rokoch mierne poráža priemer globálnej konkurencie.

NN (L) Health Care je globálny akciový fond dostupný na Slovensku v dolárovej a eurovej triede, ktorý sa zameriava výhradne na sektor zdravotníctva.

Dôležité však je, že fond pokrýva celý sektor zdravotníctva, nie len nejakú jeho súčasť. V portfóliu tak možno naraziť na spoločnosti ako z oblasti biotechnológií, tak farmácie, rovnako ako z oblasti zdravotných výrobkov, pomôcok alebo služieb atď.

Fond je aktívne riadený a uplatňuje metódy stock-pickingu, teda výberu konkrétnych akciových pozícií. Výsledné zloženie fondu sa tak môže líšiť od benchmarku fondu, ktorým je index MSCI World Health Care, s tým, že sú ale dodržiavané určité limity na úrovni podsektorov.

Pri výbere konkrétnych pozícií vychádzajú portfólio manažéri z fundamentálnej analýzy a behaviorálnych dát, rovnako ako zohľadňujú princípy ESG.

Hlavne farmácia

Graf 1 ukazuje regionálne zloženie portfólia fondu z konca júla. Ako je z neho zrejmé, drvivú väčšinu portfólia tvoria spoločnosti kótované v USA, v podobnej váhe ako je tomu pri indexe MSCI World Health Care (68,5 %). Aj váha Európy a Japonska je podobná ako v prípade benchmarku.

Z pohľadu sektorového zloženia dominovali portfóliu koncom júla spoločnosti zo sektora farmácie (38,4 % vs. 40,5 % pre index), nasledované sektorom zdravotníckeho vybavenia (Health Care Equipment & Supplies) s 25,4 % váhou (vs. 20,4 %). Tretie miesto pripadalo na sektor biotechnológií (14,6 % vs. 14,4 %) a približne 9,8 % po tom tvorili spoločnosti z oblasti poskytovania služieb v zdravotníctve.

Ako je vidieť, z pohľadu sektorov ani regiónov nie je zloženie fondu až tak výrazne odlíšené od zloženia benchmarku, a rozdiely je tak nutné hľadať skôr na úrovni jednotlivých spoločností. Najvyššiu váhu v portfóliu fondu mala napríklad ku koncu júla americká spoločnosť Thermo Fisher Scientific s 6,2 %, zatiaľ čo jej váha v indexe MSCI World Health Care bola len 2,7 %. Druhú najvyššiu váhu v portfóliu mala spoločnosť Eli Lilly s 5,7 %, ktorá však v indexe nie je ani v top 10 a jej váha je teda pod 2,4 %.

Výborná výkonnosť

Grafy 2 a 3 porovnávajú do českej koruny prepočítanú výkonnosť fondu ako s priemerom globálnej konkurencie, tak s niekoľkými vybranými fondmi s podobným zameraním.

Ako je z grafu zrejmé, hoci sa fondy vyvíjajú naskrz podobne, portrétovaný fond na trojročnej perióde poráža priemer globálnej konkurencie a vedie si dobre aj v porovnaní s jednotlivými konkurentmi.

Fond NN (L) Health Care možno vďaka dobrému výnosu odporučiť ako sektorový doplnok akciovej časti portfólia dynamickejším investorom, ktorí preferujú výber konkrétnych akcií, avšak pri zachovaní diverzifikácie v rámci jednotlivých sub-sektorov zdravotníctva.

Zdroj: Časopis FOND SHOP 18/2020

 

 

Právne upozornenie

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Ako sa správať pri poklesoch trhov

13.05.2024
Nervozita na trhoch a výkyvy fondov vždy preveria, nakoľko investori mysleli svoje rozhodnutia vážne.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Ako minimalizovať riziko investície

07.05.2024
Investičné riziko je pre poučeného investora prirodzená a všadeprítomná vec, s ktorou možno pracovať, dá sa riadiť, ba dokonca využiť vo vlastný prospech.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – máj 2024

07.05.2024
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 
Example Link Prečítať chevron_right