Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Napsali o nás: Portrét fondu NN (L) Patrimonial Defensive

09.12.2021

Konzervativní multi-asset fond, který dává v neutrálním složení 25% váhu akciím a 75% dluhopisům. Na pětileté periodě sice zaostává za benchmarkem, ale poráží konkurenci.

V tuzemské nabídce společnosti NN Investment Partners najdeme početnou skupinu akciových fondů, různě zaměřené dluhopisové fondy a také několik smíšených fondů. Níže se podíváme na defenzivní smíšený fond, který bude dostupný i v korunové třídě.

 

Opatrný přístup


NN (L) Patrimonial Defensive je v základu eurový multi-asset fond, jehož investiční strategie je v nabídce smíšených fondů NN (L) Patrimonial (Defensive, Balanced, Aggressive) tou nejkonzervativnější. Fond se srovnává s benchmarkem tvořeným ze 75 % indexem eurových dluhopisů Bloomberg Euro Aggregate a z 25 % širokým akciovým indexem MSCI ACWI. To tedy znamená, že v neutrálním složení je poměr akcií a dluhopisů 25/75. Platí ovšem, že složení fondu se může od benchmarku v rámci topdown taktické alokace odlišit, a to až o 20 pb. s tím, že tracking error by neměl přesáhnout 1,5 %, resp. 3 % měřeno ex-ante. Samotný investiční proces začíná u strategické alokace, kdy v NN vytvořili tři multi-asset fondy s neutrální váhou akcií 25 %, 50 % a 75 %. Námi portrétovaný fond, jak jsme již uvedli, je v této nabídce tím nejkonzervativnějším. V rámci samotného řízení fondu dochází k taktické alokaci, kdy na základě tržních příležitostí portfolio manažeři pře- nebo naopak podvažují jak celé třídy aktiv (akcie, dluhopisy), tak sektory či regiony. Nedílnou součásti řízení je také navýšení či naopak snížení durace portfolia oproti benchmarku. Tato aktivní taktická alokace přitom využívá jak prvků kvalitativní, tak kvantitativní analýzy v rámci širokého týmu portfolio manažerů. Fond investuje primárně do jiných, aktivně řízených fondů skupiny NN, ovšem zejména v rámci taktické alokace může dojít i k využití derivátů či ETF (maximálně 10 %). Nedílnou součástí celého investičního procesu je také důraz kladený na ESG kritéria a tedy udržitelné investování. Mimo již zmíněné limity, např. pro ETF a maxima pro tracking error či odchýlení se od neutrálního složení portfolia nesleduje portrétovaný fond žádné vyloženě specifické investiční limity. Základní třída fondu je eurová, v ČR však je nově k dispozici i měnově zajištěná korunová třída.

Plusy a mínusy

+ Komplexní multi-asset složení
+ Měnově zajištěná korunová třída
+ Poráží průměr konkurence
- Zaostává za benchmarkem

 

Mírně podvážené dluhopisy


Graf 1 zachycuje složení portfolia portrétovaného fondu platné ke konci srpna tohoto roku a je z něj patrné, že oproti neutrálnímu složení fond mírně podvažuje dluhopisy a naopak nadvažuje akcie, což je v souladu s investičním výhledem portfolio manažerů o budoucím směřování trhů. V rámci dluhopisové složky je takticky podvažovaná durace s tím, že efektivní durace portfolia činila ke konci srpna 4,7, tedy asi o jedna méně než v případě benchmarku. Oproti předchozímu měsíci tak sice došlo k mírnému navýšení durace portfolia, ale ta je stále jasně pod hodnotou platnou pro benchmark fondu. Graf 4 zachycující měnové složení fondu není nijak překvapivý. Jasně dominuje euro, což z logiky věci souvisí s expozicí fondu na eurové dluhopisy.

 

Výborný poměr výnos / riziko


Grafy 2 a 3 srovnávají eurovou výkonnost portrétovaného fondu s výkonností benchmarku (25 % MSCI ACWI a 75 % Bloomberg Euro Aggregate) a výkonností průměru UCITS fondů, které společnost Morningstar řadí do té samé kategorie jako portrétovaný fond, opět vše v EUR. Jak je z grafů vidět, fond NN (L) Patrimonial Defensive sice na pětileté periodě za benchmarkem viditelně zaostává, nicméně ona ztráta je menší než náklady fondu. Na dvouleté periodě již navíc fond i benchmark dosáhly obdobné výkonnosti. Zároveň je z obou grafů také zřejmé, že portrétovaný fond poměrně jednoznačně poráží průměr konkurence dle Morningstar. V případě smíšených, resp. multi-asset fondů je ovšem třeba vždy brát v úvahu, že srovnání je pouze orientační, protože váhy jednotlivých aktiv se v rámci různých fondů i výrazně liší, i když se bavíme o stejné kategorii smíšených fondů a v případě konzervativních multi-asset fondů váha akcií obecně nepřesáhne 30 %. Roli může hrát i rizikovost/typ dluhopisů v portfoliu atd.

Výše zmíněné je třeba mít na paměti i při pohledu na grafy 5 a 6, které srovnávají výkonnost portrétovaného fondu s dalšími eurovými konzervativními smíšenými fondy dostupnými v ČR, vše v EUR. Ačkoliv jde jen o srovnání orientační, je z obou grafů zřejmé, že fond si vůči této „konkurenci“ vede výborně a na pětileté periodě fondy výkonnostně poráží. Fond NN (L) Patrimonial Defensive může díky svému složení a dosavadní výkonosti posloužit jako základní či i jediná pozice konzervativněji smýšlejícího investora. To platí zejména tehdy, pokud investor preferuje aktivní správu a fondy fondů. Výhodou bude i nově uvedená korunová třída.

 

Převzato z časopisu Fond Shop 21/2021, str. 20-21. Celý článek naleznete ke stažení pod odkazem níže.

FS2121_2021_Portrét_NN (L) Patrimonial Defensive.pdf

 

 

Právne upozornenie

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Ako sa správať pri poklesoch trhov

13.05.2024
Nervozita na trhoch a výkyvy fondov vždy preveria, nakoľko investori mysleli svoje rozhodnutia vážne.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Ako minimalizovať riziko investície

07.05.2024
Investičné riziko je pre poučeného investora prirodzená a všadeprítomná vec, s ktorou možno pracovať, dá sa riadiť, ba dokonca využiť vo vlastný prospech.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – máj 2024

07.05.2024
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 
Example Link Prečítať chevron_right