Aerial view of two whales in the ocean

Strúhanka

Napísali o nás: Udržateľné investovanie je pre nás veľká téma

03.04.2023

Investičná banka Goldman Sachs kúpila spoločnosť NN Investment Partners B.V. Na základných myšlienkach, dôraze na udržateľné investovanie a stratégiách fondov sa však nič nemení.

FOND SHOP sa spýtal Lubomíra Vystavěla, výkonného riaditeľa NN Investment Partners, ktorá sa 6. marca premenila na Goldman Sachs Asset Management na to, čo vlastne táto zmena znamená pre klientov fondov. Ďalej nás zaujímalo napríklad aj to, či sa chystajú nejaké novinky, alebo ako investori reagujú na súčasnú vysokú infláciu.
 

Investičná banka Goldman Sachs pred časom kúpila spoločnosť NN Investment Partners B.V. Začiatkom marca tohto roku potom došlo okrem iného k premenovaniu fondov NN IP tak, aby vo svojom názve niesli práve Goldman Sachs. Môžete všeobecne popísať, čo všetko sa mení, či ide len o názvy fondov a spoločnosti samotnej? Aký veľký hráč na európskom správcovskom trhu takto vlastne vznikol?

Ponuka, investičný proces ani investičná politika našich fondov sa nemení, došlo iba k ich premenovaniu. Pri väčšine fondov to znamenalo nahradenie „NN (L)“ za „Goldman Sachs“. Rovnako sa nemení portfólio manažéri, ktorí fondy riadia, ani kontaktné osoby. Pri komunikácii sa iba začal používať názov a značka Goldman Sachs Asset Management.

Goldman Sachs so spojením s NN Investment Partners podarilo zdvojnásobiť aktíva pod správou v Európe, ich hodnota teraz presahuje 550 miliárd dolárov a celkový objem aktív, ktoré teraz Goldman Sachs Asset Management celosvetovo spravuje, vzrástol na viac ako 2500 miliárd dolárov. Kombináciou investičných kapacít oboch spoločností bude možné postupne rozširovať ponuku fondov od tradičných a alternatívnych tried aktív až po udržateľné investičné riešenia.

Klienti budú navyše benefitovať zo širokého zázemia spoločnosti Goldman Sachs, ktorá je piatym najväčším aktívnym správcom aktív na svete a vďaka 150 rokov svojej úspešnej histórie pokrýva svetové trhy v 55 krajinách na 5 kontinentoch.
 

NN Investment Partners B.V. (novo teda už Goldman Sachs Asset Management B.V.) je známa pre svoj aktívny prístup k udržateľnému investovanie, ESG. Predpokladáte, že bude toto aj naďalej zachované?

Jedným z dvoch kľúčových dôvodov akvizície bolo pokračovať v budovaní expertízy v udržateľnom investovaní. Druhým dôvodom zvýšiť rozsah a ponuku investičných služieb v Európe.

Udržateľné investovanie tak zostáva súčasťou našej DNA. Odborné znalosti NN IP v oblasti zodpovedného investovania a integrácie ESG budú využité na doplnenie existujúcich investičných procesov a prehĺbenie zodpovedných investičných postupov naprieč celou spoločnosťou.

Jednou z prvých priorít integrácie bolo založenie novej platformy pre udržateľné investovanie a inovácie, ktorú riadi Valentijn van Nieuwenhuijzen, bývalý Chief Investment Officer NN IP.
 

Môžete vysvetliť, prečo na udržateľné investovanie kladie vaša spoločnosť taký dôraz a prečo vám to dáva zmysel? Ako si viedli ESG fondy na trhoch v poslednom roku?

Udržateľné investovanie nie je o obetovaní finančného výnosu, ako sa mnohí domnievajú.

Udržateľné investovanie je o chytrom výnose, ktorý zohľadňuje riziká a náklady externalít. Tieto externality môžeme v dnešnej dobe lepšie merať a zohľadniť ich v analýze vplyvu investície na životné prostredie a spoločnosť. Zároveň nám tento postup umožňuje odhadnúť riziká doposiaľ neuplatňovaných nákladov, ktoré je, bude alebo by bolo nutné kompenzovať v budúcnosti.

Minulý rok bol veľmi komplikovaný a turbulentný naprieč všetkými triedami aktív. Udržateľné fondy si však aj vlani udržali pokračujúcu silnú dynamiku prítoku peňazí.
 

Zostaneme ešte pri spojení s Goldman Sachs. Možno očakávať, že na českom trhu pribudnú aj nejaké nové fondy, ktoré napríklad využijú práve expertízy tejto spoločnosti, alebo ktoré už napr. Goldman Sachs v zahraničí ponúkajú?

Áno, spoločne pracujeme na ambicióznom pláne priniesť viac z našich produktov a služieb naprieč celou Európou. Príležitosti vidíme najmä v oblasti alternatívnych investícií, ktoré by sme radi sprístupnili širšej skupine investorov. Chceme tiež rozšíriť ponuku ETF produktov, predovšetkým tematicky zameraných ETF.

V úmysle máme ďalej rozširovať služby pre poisťovne v celom regióne EMEA a pokračovať v ďalšom raste našich služieb outsourcingu správy aktív. Zároveň chceme posilniť našu pozíciu v oblasti retailu.
 

Môžete celkovo bližšie popísať, aká široká je vlastne teraz vaša ponuka pre Českú republiku?

Ponuka našich fondov sa v tejto chvíli nemení. Jedná sa o viac ako 40 fondov naprieč rôznymi triedami aktív i regiónmi od akciových, cez dlhopisové, zmiešané, komoditné, sektorovo alebo inak zamerané. Mnoho z nich je dostupných v českej korune. Ponuku fondov plánujeme rozširovať v nasledujúcich mesiacoch.
 

Už sme sa venovali ponuke ako takej. Avšak ako to bude s distribúciou, zostanú vaše fondy dostupné rovnakým spôsobom ako doteraz, príp. chystáte nejaké zmeny?

Spôsob distribúcie našich produktov a služieb v Českej republike zostáva rovnaký, ako sú klienti zvyknutí.

Možno trochu všeobecnejšie. Pociťujete, že by sa súčasná vysoká inflácia nejako prejavovala v záujme investorov o investície do podielových fondov, v snahe ochrániť sa práve pred infláciou?

Jednoznačne. Investície do fondov podľa Asociácie pre kapitálový trh ČR prekročili v minulom roku hranicu jedného bilióna korún, v medziročnom porovnaní vzrástol objem investícií o 79 miliárd. Zdá sa, že českí investori sa naučili nepodliehať krátkodobým výkyvom na trhu a namiesto toho pravidelne investovať.

Dôležitosť ochrany úspor si investori viac uvedomujú práve kvôli vysokej inflácii. Investície im dokážu aspoň čiastočne zmierniť pokles reálnej kúpnej sily vplyvom inflácie.

Česi sú ale stále skôr opatrnými investormi. V porovnaní so západnou Európou Česi investujú menej do dlhodobých aktív, ktoré majú potenciál prinášať vyšší výnos.

Väčšinu svojho majetku často držia Česi v hotovosti alebo na bankových účtoch. A nielenže držia Česi nižší podiel majetku v investičných aktívach, ale tieto aktíva sú navyše konzervatívne alokované.

Chcel by som zdôrazniť, že zásadná je pre investorov výkonnosť v dlhom, nie krátkom horizonte.

A hoci sa teraz môže zdať, že máloktorá trieda aktív prekoná aktuálnu dvojcifernú infláciu, investori musia zachovať chladnú hlavu a uvedomiť si, že kľúčové je prekonať infláciu dlhodobo. A v tom im pomôžu práve investície.

 

Lubomír Vystavěl Lubomír Vystavěl pôsobí vo finančných službách vyše tridsať rokov. V minulosti pracoval napríklad v ČSOB, ING Bank, Moneta Money Bank alebo v poradenskej spoločnosti EY. V súčasnej dobe je výkonným a investičným riaditeľom v holandskej spoločnosti NN Investment Partners, ktorá sa 6. marca premenila na Goldman Sachs Asset Management. Od roku 2020 je tiež členom výkonného výboru Asociácie pre kapitálový trh ČR a od roku 2006 členom predstavenstva CFA Society Czech Republic.

 

Prevzaté z časopisu Fond Shop 6/2023, str. 10-11. Celý článok nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie. 

FS0623_1011_Rozhovor_Lubomír_Vystavěl

Example Link Ostatné novinky

Právne upozornenie

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Ako sa správať pri poklesoch trhov

13.05.2024
Nervozita na trhoch a výkyvy fondov vždy preveria, nakoľko investori mysleli svoje rozhodnutia vážne.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Ako minimalizovať riziko investície

07.05.2024
Investičné riziko je pre poučeného investora prirodzená a všadeprítomná vec, s ktorou možno pracovať, dá sa riadiť, ba dokonca využiť vo vlastný prospech.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – máj 2024

07.05.2024
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 
Example Link Prečítať chevron_right