Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Oznámenie akcionárom spoločnosti Goldman Sachs Funds III - máj 2023

05.05.2023

Dovoľujeme si vás upozorniť na nadchádzajúce zmeny v prospekte spoločnosti Goldman Sachs Funds III.

1. Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity

  • zmena investičného cieľa a politiky
  • zmena názvu na Goldman Sachs Global Social Impact Equity
  • účinnosť od 8. júna 2023

2. Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity

  • zlúčenie do Goldman Sachs Global Social Impact Equity
  • účinnosť od 21. júna 2023

3. Goldman Sachs US Dollar Credit

  • zmena SFDR klasifikácie z článku 6 na článok 8
  • zmena investičného manažéra – správu portfólia fondu si novo prevezmú investiční experti z Goldman Sachs Asset Management, L.P.
  • účinnosť od 10. júla 2023

Podrobnejšie informácie o týchto zmenách sa dočítate v dokumentoch, ktoré nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie.

Oznámenie akcionárom spoločnosti Goldman Sachs Funds III - máj 2023
Notice to shareholders Goldman Sachs Funds III - May 2023

Example Link Ostatné oznámenia akcionárom

Neprehliadnite

Obrázek novinky
Ostatné oznámenia akcionárom

Oznámenie akcionárom spoločnosti Goldman Sachs Funds III – september 2023

31.01.2023
Oznámenie akcionárom
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky
Prospekt

Nový štatút fondu Goldman Sachs Funds V - jún 2023

12.07.2023
Nový statut fondu
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky
Polročná správa

Oznámenie akcionárom spoločnosti Goldman Sachs Funds V - Polročná správa za rok 2023

02.06.2023
Polročná správa
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky
Prospekt

Nový štatút fondu Goldman Sachs Funds III - jún 2023

15.06.2023
Nový štatút fondu
Example Link Prečítať chevron_right