Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Oznámenie akcionárom spoločnosti NN (L) Patrimonial – september 2022

30.09.2022

Dovoľujeme si vás informovať o úpravách v prospekte spoločnosti NN (L) Patrimonial s platnosťou od 1. októbra 2022.

Ako už bolo oznámené v júni, dochádza k zmene SFDR klasifikácie fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable z článku 9 na článok 8.

Na základe informácií dostupných v čase zavedenia SFDR (tj 10. marca 2021) bol fond klasifikovaný ako produkt podľa článku 9 SFDR. K aktualizácii SFDR klasifikácie došlo v dôsledku objasnenia, ktoré Európska komisia zverejnila až po dátume implementácie.

Zdôrazňujeme, že nedochádza k žiadnej zmene investičnej politiky fondu alebo jeho existujúceho portfólia.

Viac informácií sa dočítate v dokumentoch, ktoré nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie.

SK – Oznámenie akcionárom spoločnosti NN (L) Patrimonial – september 2022.pdf

EN – Oznámenie akcionárom spoločnosti NN (L) Patrimonial – september 2022.pdf

 

Example Link Prospekt

Neprehliadnite

Obrázek novinky
Polročná správa

Oznámenie akcionárom spoločnosti Goldman Sachs Funds III - Polročná správa k 31.3.2024

12.07.2024
Polročná správa
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky
Ostatné oznámenia akcionárom

Oznámenie akcionárom spoločnosti Goldman Sachs Funds III – jún 2024

28.06.2024
Oznámenie akcionárom
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky
Prospekt

Nový štatút fondu Goldman Sachs Funds IV – apríl 2024

15.04.2024
Prospekt
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky
Prospekt

Nový štatút fondu Goldman Sachs Funds V – apríl 2024

01.04.2024
Prospekt
Example Link Prečítať chevron_right