Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Oznámenie akcionárom spoločnosti NN (L) Patrimonial – september 2022

30.09.2022

Dovoľujeme si vás informovať o úpravách v prospekte spoločnosti NN (L) Patrimonial s platnosťou od 1. októbra 2022.

Ako už bolo oznámené v júni, dochádza k zmene SFDR klasifikácie fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable z článku 9 na článok 8.

Na základe informácií dostupných v čase zavedenia SFDR (tj 10. marca 2021) bol fond klasifikovaný ako produkt podľa článku 9 SFDR. K aktualizácii SFDR klasifikácie došlo v dôsledku objasnenia, ktoré Európska komisia zverejnila až po dátume implementácie.

Zdôrazňujeme, že nedochádza k žiadnej zmene investičnej politiky fondu alebo jeho existujúceho portfólia.

Viac informácií sa dočítate v dokumentoch, ktoré nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie.

SK – Oznámenie akcionárom spoločnosti NN (L) Patrimonial – september 2022.pdf

EN – Oznámenie akcionárom spoločnosti NN (L) Patrimonial – september 2022.pdf

 

Example Link Prospekt

Neprehliadnite

Obrázek novinky
Prospekt

Nový štatút fondu Goldman Sachs Funds IV - máj 2023

17.05.2023
Nový štatút fondu
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky
Ostatné oznámenia akcionárom

Oznámenie akcionárom spoločnosti Goldman Sachs Funds III - marec 2023

24.03.2023
Oznámenie akcionárom
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky
Ostatné oznámenia akcionárom

Oznámenie akcionárom spoločnosti Goldman Sachs Funds IV - máj 2023

05.05.2023
Oznámenie akcionárom
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky
Ostatné oznámenia akcionárom

Oznámenie akcionárom spoločnosti Goldman Sachs Funds III - máj 2023

05.05.2023
Oznámenie akcionárom
Example Link Prečítať chevron_right