Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Výročná správa o zodpovednom investovaní: opatrenia v oblasti klímy

14.03.2022

Spoločensky zodpovedné investovanie je súčasťou našej DNA. V NN Investment Partners sa snažíme zmierniť dopady zmien klímy a obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C v súlade s cieľmi Parížskej dohody. V roku 2021 sme urobili významný pokrok smerom k dosiahnutiu našich environmentálnych ambícií naprieč našimi zodpovednými investičnými portfóliami. Radi by sme sa s vami podelili o niektoré z našich úspechov:

  • Vlani sme úspešne integrovali ESG kritériá v 91 % spravovaných aktív (74 % v roku 2020).
  • Naše zodpovedné investičné fondy1 vyprodukujú o 47 % menej emisií uhlíka v porovnaní s benchmarkom, čo predstavuje ekvivalent takmer 1 052 000 jázd autom okolo sveta.
  • Spotreba vody spoločnosťami, do ktorých investujú naše zodpovedné fondy1, je o 33 % nižšia v porovnaní s benchmarkom, čo predstavuje ročnú spotrebu vody takmer 303 000 domácností.
  • Spoločnosti, do ktorých investujú naše zodpovedné fondy1, vyprodukujú o 82 % menej odpadu v porovnaní s benchmarkom, čo predstavuje množstvo odpadu vyprodukovaného viac ako 3,1 miliónmi domácností počas jedného roka.

Prečítajte si o koncepte zodpovedného investovania v našej výročnej správe a zistite, prečo nám to dáva zmysel – výročná správa o zodpovednom investovaní na stiahnutie pod odkazom nižšie.

 

1Agregované dáta pre celkové spravované aktíva v našich zodpovedných investičných stratégiách (sustainable a impact). Pre stratégie, ktoré nemajú určený benchmark, sme vybrali vhodný referenčný index, ktorý poskytne správny trhový kontext. Pokrytie údajov pre uhlík je 89 % (85 % pre benchmarky). Pokrytie dát pre produkciu odpadu a spotrebu vody zlepšuje interný model odhadu – pre odpad zo 62 % na 86 % (porovnávacie hodnoty: 55 % až 82 %) a pre vodu z 28 % na 86 % (referenčné hodnoty: 26 % až 81 %).

Výročná správa o zodpovednom investovaní 2021.pdf

 

 

Example Link Ostatné novinky

Neprehliadnite

Aerial shot looking down on a braided river at the edge of a black sand beach

Investovanie v aktuálnom prostredí zvýšených rizík

12.05.2023
Rok 2022 ukázal, že v súčasnom trhovom prostredí nepredstavuje základná diverzifikácia medzi akciami a dlhopismi dostatočnú ochranu.
Example Link Prečítať chevron_right
Person working in a cranberry bog

Trhy v kritickom bode

02.05.2023
Riziko recesie zostáva značné, ale zrejme v USA ani v eurozóne nenastane.
Example Link Prečítať chevron_right
Aerial view of quarry

Trh práce a inflácia v USA

06.04.2023
Na celoštátnej úrovni je v USA nebývalý nedostatok pracovných síl.
Example Link Prečítať chevron_right
Aerial view of two whales in the ocean

Napísali o nás: Udržateľné investovanie je pre nás veľká téma

03.04.2023
Aj potom, čo sa NN IP stalo súčasťou Goldman Sachs Asset Management
Example Link Prečítať chevron_right